shade plants

Växter som passar bra i skugga: Tips & vägledning för trädgård och balkong

För att skapa en vacker trädgård eller balkong är det viktigt att placera rätt växt på rätt plats. Om en växt som föredrar sol placeras i skugga kommer den inte att blomma och frodas som den borde, och detsamma gäller för en skuggälskande växt. Det finns dock många växter som tål skugga och kan göra både balkonger och trädgårdar frodiga och blomstrande.

När du väljer växter kan du inte bara gå på väderstreck. Du måste ta hänsyn till faktorer som träd som kanske skapar skugga mitt på dagen, eller hur mycket sol en plats får under olika tider av dagen. Du bör särskilt observera detta om du tänker odla växter på en balkong eller i ett uterum.

Växter som ska odlas i kruka bör planteras i bra jord. Under de första fyra veckorna bör det inte tillföras extra gödsel, men plantan behöver vattnas ofta. Större krukor är att föredra. Om växten är härdig i ditt klimatzon, behöver den inte tas in under vintern, vilket är en vanlig missuppfattning. På våren kan du fylla upp krukan med kogödsel och därefter gödsela vid behov under sommaren.

Det finns många skuggtåliga växter som man kan plantera. Alunrot är en perenn som kan blomstra på försommaren med vackra blommor, och trivs trots både sol och skugga. Dock, om alunroten blir utsatt för stark sol bör den placeras på en mer skuggig plats. Smultron och jordgubbar trivs också i skugga, medan jordgubbar producerar färre frukter på skuggiga platser.

Lökar är perfekta för skuggiga platser, speciellt om skuggan är ett resultat av omgivande träd. Det finns många perenner som trivs i skugga, så länge de har bra jord och får regelbunden vattning. Ta också hänsyn till om du har torr eller fuktig skugga i din trädgård.

Det finns också många buskar och häckväxter som trivs i skugga, t.ex. bok, bamboo eller rhododendron. Samma regler gäller för dessa som för perenner, nämligen, om de är i kruka bör de planteras i bra jord och vattnas ofta, medan i trädgården skuggans fuktighet bör beaktas.

Populärt just nu