Tips för att hantera ohyra i krukjorden

Tips för att hantera ohyra i krukjorden

Det är inte ovanligt att olika typer av insekter som kan vara potentiellt skadliga hittas kring krukväxter. En vanlig gäst är den lilla sorgmyggan med sitt svarta utseende och genomskinliga, mörka vingar. Även om den fullvuxna sorgmyggan inte utgör något hot, kan dess larver vara skadliga för de tunna rötterna på sticklingar och småplantor.

En annan insekt som kan förväxlas med sorgmyggan är vattenflugan. Även denna trivs i liknande miljöer som sorgmyggan men har en något annorlunda byggnad. Den skiljer sig åt med ett större huvud och det faktum att den saknar de långa, pärlbandsliknande antennerna som sorgmyggan har. Dess larver lever också i krukjorden men är inte skadliga för växterna. En vanlig anledning till att dessa småflugor dyker upp är övervattning vilket ger optimala förhållanden för dessa insekters fortplantning.

Lösningar på detta innefattar att låta jorden torka upp mellan vattningarna samt täcka jordytan med material som dekorationssten, lecakulor eller pinjebark. En annorlunda men effektiv metod mot dessa skadedjur kan vara att använda tobaksrök eller zigenarevatten. Ytterligare metoder kan innefatta användandet av gula klisterskivor samt en skål med en blandning av vatten, ättika och lite diskmedel som lockar insekterna till sig.

Biologisk bekämpning med ickeparasitära nematoder kan också vara en effektiv metod i kampen mot dessa skadedjur. Dessa metoder för att bekämpa dessa oönskade besökare kan skapa en mer gynnsam miljö för dina krukväxter att växa i.

Populärt just nu