ornamental grasses

Upplev skönheten med låga prydnadsgräs

Prydnadsgräs är en äkta pärla i trädgården, med sitt utseende och variation. Det finns sorter som kommer till liv tidigt på våren, andra som behåller sin färg under vintern och vissa som når upp till två meter i höjd och blommar först på sen höst. Ofta har de höga sorterna blivit den naturliga stjärnan när man talar om prydnadsgräs. Emellertid är det läge att ge de låga prydnadsgräsen lite uppmärksamhet. De finns i en rad olika sorter och kan både mjuka upp och strama åt en plantering beroende på vilken sort som väljs. De kan även fungera utmärkt som marktäckare, användas i krukor eller placeras ensamma för att dra blickarna till sig. Vackert präglar prydnadsgräsen trädgården.

Beroende på vilken sort du väljer kan pryndsgräsen ge en helt ny karaktär åt din trädgård. Till exempel ett härligt prydnadsgräs som blir omkring 30-40 cm högt. Detta gräs har ett limegrönt utseende med vinröda spetsar och passar utmärkt som kantväxt. Att placera detta gräs i en slänt eller i en kruka kan ge ett mjukare intryck till din perennrabatt. Dessutom våjar det fint i vinden och skapar ett trivsamt ljud då det blåser.

Ett annat lågt gräs som klarar av soliga platser och torka är den naturligt vackra 'Azurit'. Detta prydnadsgräs är speciellt vackert om du planterar flera plantor ihop, eventuellt tillsammans med lökväxter. Den trivs bra i en sandig jord, stenpartier eller soliga slänter. Den kan också placeras i kruka och kräver mindre vattning jämfört med andra krukväxter.

En annan favorit bland prydnadsgräs är 'Ice Dance', ett vintergrönt gräs som sprider sig genom utlöpare och som kan tolerera mörka platser. Detta gräs kan användas som marktäckare eller för att ljusa upp skuggiga delar av trädgården. Huvudsaken är att det inte blir för blött under vintermånaderna.

Slutligen har vi det livfulla 'Eversheen', som är intensivt i dess färger, speciellt när det placeras i skuggiga delar av trädgården eller som kontrast till andra växter. Det trivs bra i halvskugga eller skugga och klarar även torrare skugga under buskar och träd. Det är ett obevekligt gräs som inte kräver mycket vård. Det når en höjd på cirka 40 cm och skapar täta tuvor med hängande blad. Ett ypperligt gräs som passar både i rabatter och i krukor.

Populärt just nu