garden colony

Tio effektiva råd för nya trädgårdskolonister!

Det är lätt att känna sig överväldigad när man för första gången står som ägare till en trädgårdskoloni. Men med rätt tips och råd kan du snart njuta av din egenodlade sommarsallat och se din lott frodas. Här kommer tio råd som kan vara till hjälp.

Ett första tips är att om det redan finns blomsterrabatter på lotten, vänta och se vad som kommer upp innan du planerar nytt. Dessutom kan det vara till hjälp att göra en skiss över din odling innan du sätter igång. Att synliggöra din plan kan lättare ge dig en bild av vad som ska göras.

Att jorden är i bra skick är av största vikt. Oavsett om du har lerjord eller sandjord, är det en bra idé att tillföra mullämnen, som stallgödsel, kompost, barkmull eller torvmull. Dessa gör jorden lucker och främjar växtlighet.

Om du inte hinner odla upp hela lotten kan du så gröngödsling på de ytor där du inte odlar. Denna hjälper till att förbättra jorden.

Ogräset kan vara ett ständigt gissel. Speciellt rotogräs sprider sig genom sitt rotsystem under jorden och bör grävas upp eller täckas så att det kvävs. Vissa ogräs sprider sig både med rötter och frön, så se till att hålla efter dem.

För den som är ny inom odling, kan lättodlade grönsaker vara en bra start. Plocksallat, mangold, kålrabbi, bönor, ärter, grönkål, lök och purjo är alla bra alternativ.

Under sommaren kräver odlingarna kontinuerlig tillsyn. Se till att du har pomoc med bevattningen om du är bortrest.

Gör gärna en daglig inspektionsrunda om du har möjlighet. På så sätt hinner du upptäcka både ogräs och skadegörare i tid.

Nektarväxter gynnar bin, humlor och fjärilar. Så passa på att plantera växter som timjan, oregano och röd rudbeckia för att gynna den biologiska mångfalden.

Slutligen, börja skörda så snart det går! Inte mycket går upp mot glädjen av att njuta av din första egenodlade gröda.

Populärt just nu