Ordlista för odling, förodling och trädgård

Ordlista för odling, förodling och trädgård

Ska du förodla grönsaker, kryddor eller blommor? Stöter du på ord du inte känner igen? Här är en liten ordlista som hjälper dig att förstå några av de vanligaste termerna inom odling och speciellt förodling.

Årsplanta – En växt som lever, blommar och producerar frön inom ett år och därefter dör.

Vänjning – Processen att gradvis vänja växter vid ett kallare klimat utomhus, vanligtvis genom att gradvis minska skyddet mot kyla och vind.

Tvåårig växt – En växt som blommar och sätter frön under sitt andra levnadsår och därefter dör.

Försådd – Sådd inomhus under tidig vår för att ge växterna en försprång före den normala växtsäsongen, vilket är nödvändigt för växter som kräver en längre växtsäsong.

Utsäde – Sådd direkt på friland under våren eller hösten, ofta i samband med att temperaturen är gynnsam för att fröna ska gro.

Huvudblad – De första riktiga bladen som utvecklas på en planta efter de inledande fröbladen.

Hjärtblad – Den första bladen som växer fram på en planta, vilka ger en indikation på plantans fortsatta utveckling.

Frosttålig – Växter som kan hantera kyla och lätt frost, idealiska för tidig sådd.

Grotid – Tiden det tar från sådd till dess att groddarna börjar visa sig.

Omskolning – Att flytta en planta från dess första växtplats till en större kruka eller till friland för att tillhandahålla mer näringsrikt jord och mer utrymme för tillväxt.

Flerväxter – Växter som lever genom flera säsonger och vanligtvis övervintrar för att åter blomma nästa år.

Bottenblad – De första bladen som en planta utvecklar; dessa är oftast enklare i form än de efterföljande bladen som utvecklas.

Stamrot – Området där stammen möter rötterna på en planta.

Sticklingar – En metod för att föröka växter genom att ta delar av en planta, som kan rota sig och växa till nya plantor. Detta kan inkludera toppskott från en planta eller bladsticklingar.

Toppskärning – Beskärningsteknik som innebär att man klipper av den övre delen av en planta för att uppmuntra till förgrening och tätare växtsätt.

Stratifiering – En process som ibland krävs för att förbereda frö för sådd genom att efterlikna naturliga förhållanden som fröet skulle uppleva utomhus, vilket ofta inkluderar en period av kyla.

Vintersådd – Sådd av frön utomhus under vintern i kalla klimat, så att de naturligt stratifieras och är redo att gro när våren anländer.

Hoppas du nu är lite klokare. Har du fortfarande frågor, tveka inte att kontakta oss på Flora Mea. Lycka till! 🌱

Populärt just nu