Odla för pollinatörer

Odla för pollinatörer

 

Som landskapet omkring oss gradvis förändras, har vi oavsiktligt skapat svårigheter för bin att finna livsnödvändiga resurser. Platser som en gång var rika på nektar och erbjudande härliga habitat för dessa viktiga pollinatörer, såsom hejder, ängsmarker och vägkanter, har minskat i antal.

Närmare en tredjedel av den mat vi konsumerar är beroende av insekters pollineringsarbete. Föreställ dig ett scenario där frukt- och grönsaksutbudet i vår matbutik är starkt begränsat på grund av brist på pollinering. Detta understryker vikten av att bevara och öka antalet blommande växter; utan dem står pollinatörerna utan sin nödvändiga föda. I dagens läge är bristen på blomsterrikedom ett allvarligt problem som hotar vår födoförsörjning och ekosystemens hälsa.

Skapa en trädgård för pollinatörer

Att skapa en lång blomningssäsong genom att variera din trädgård med växter som blommar från tidig vår till sen höst är nyckeln för att pollinatörer ska trivas. Ringblomma, blåklint och höstlökar ger en tidig start på säsongen, medan sommarblommor och perenner som solros, ageratum och rosenskära säkerställer att det finns gott om mat under de senare perioderna.

Tips på växter att så

 • Trädgårdsverbena och Ageratum: Dessa blommor erbjuder inte bara en färgsprakande vy utan är också rika på nektar, vilket gör dem till favoriter hos bin och fjärilar. De är anpassningsbara och trivs i de flesta lägen, från sol till halvskugga.

 • Rosenskära och Solros: Med sitt breda utbud av sorter ger dessa blommor inte bara höjd och struktur till din trädgård, utan deras öppna blommor är en inbjudan till pollinatörer. Deras förmåga att blomma från sommar till tidig höst gör dem till en ovärderlig resurs.

 • Sommarrudbeckia och Blåsalvia: Dessa arter bidrar med livfulla färger och kontinuerlig blomning, vilket ger en stadig ström av nektar och pollen. Deras anpassningsförmåga och långa blomningstid gör dem till perfekta val för varje trädgård.

10 tips för att hjälpa våra pollinatörer

 1. Förläng blomningssäsongen: Sträva efter kontinuerlig blomning, särskilt under kritiska månader som maj och juni. Variera dina växtval för att säkerställa ständiga blomningsperioder.

 2. Inkludera ärtväxter: Plantera luktärtor och bondbönor som inte bara är vackra utan också mycket uppskattade av pollinatörer för deras rika nektar.

 3. Satsa på klöver: Särskilt blodklöver är utmärkt för att locka till sig hotade humlesorter, tack vare dess attraktiva blommor och nektar.

 4. Prioritera enkelblommande sorter: Undvik fyllda blommor vars pollen och nektar ofta är otillgängliga. Enkelblommande sorter erbjuder viktig näring.

 5. Skapa en blomsteräng: Omvandla en del av din trädgård till en blommande äng, eller använd pallkragar och krukor fyllda med ängsblommor. Det finns specialblandade fröer för att gynna bin och fjärilar.

 6. Erbjud boplatser och vattenställen: Skapa skyddade platser och små vattenbad där pollinatörer kan dricka och vila.

 7. Integrera bärbuskar och fruktträd: Dessa växter erbjuder inte bara höjdvariation och skönhet utan är också en källa till mat för pollinatörer. Röda vinbär är särskilt uppskattade.

 8. Låt kryddväxter blomma: Kryddväxter som rosmarin, oregano och lavendel är inte bara till för din matlagning. När de blommar, är de viktiga nektarkällor.

 9. Variation i höjd och typ: Plantera en blandning av låga växter, buskar, och träd för att skapa en dynamisk och tilltalande miljö.

 10. Fokusera på tidig blomning: Växter som sälg, vide, pil och tidiga vårblommor som blåstjärna och krokus erbjuder viktig näring när pollinatörerna är som mest hungriga efter vintern.

Populärt just nu