garden watering

Bevattning av trädgård: Hur, när och hur mycket?

När det gäller trädgårdsskötsel kan den rätta bevattningen ibland tyckas som en svår uppgift. Att veta vad, när och hur mycket man ska vattna kan kasta upp en myriad av frågor. Alla som har en trädgård eller krukor att sköta, oavsett om de förlitar sig på kommunalt vatten eller en egen brunn, måste tänka på bevattning. Ibland kan det vara ett bevattningsförbud, ibland kan man vara på semester. Olika växter behöver olika mängder vatten. För att uppnå frodiga rabatter och en riklig skörd i köksträdgården är det viktigt med korrekt bevattning.

Nyplanterade perenner, buskar och träd behöver mer vatten än etablerade rabatter under första säsongen. Plantor med bar rot behöver mer vatten än krukväxter, eftersom deras sugrötter inte är fullständigt utvecklade än. När man vattnar nysatta växter är det viktigt att vattna länge och mer sällan, i stället för ofta och lite åt gången.

Vid bevattning är det bra att inte förlita sig endast på regnet och dessutom testa hur långt ner regnet har trängt genom att skrapa lite på jordytans toppskikt. Vissa områden kanske inte mottar tillräckligt med regn för att vara till stöd.

Även etablerade perennrabatter behöver vattnas vid torka. trädgården blir mera frodig om man vattnar under torra perioder. Om det har varit över 25 grader i sträck en vecka med inget regn bör även de etablerade växterna vattnas.

Om man inte har tillgång till kommunalt vatten eller om det finns bevattningsförbud, finns det sätt att spara vatten. En tunna under stupröret, eller helt enkelt utplacerade vattenkannor, kan hjälpa till att samla upp och spara vatten för bevattning. Om du ska åka på semester kan automatisk bevattning vara till stor hjälp, särskilt om du har nysatta växter. Automatisk bevattning kan också vara ett bra alternativ för köksträdgården om du vill att dina grönsaker ska klara sig under din frånvaro.

Sist men inte minst, vattning bör anpassas efter envägdsförhållande. En varm och blåsig dag kommer att torka ut plantor snabbare än en vindstilla dag. Lera eller väldränerad sandig jord kan också påverka hur ofta man behöver vattna sin trädgård. Det är viktigt att kontrollera jorden ofta och känna hur torr eller fuktig den är. Då kan man lättare bedöma om det är dags att vattna.

Hoppas denna artikel har gett er några insikter om bevattning. Kom ihåg att det är bättre att vattna lite för mycket än för lite.

Populärt just nu